Thoracic Outlet Compressie Syndroom: zin of onzin?


Prof.dr. F.L. Moll

Voorzitter(s): dr. L.C. van Dijk, interventieradioloog, HagaZiekenhuis, Den Haag & dr. J.A. van Herwaarden, vaatchirurg, UMC Utrecht

10:50 - 11:10u in Atrium zaal

Thoracic outlet syndroom (TOS) is een relatief onbekende aandoening die in veel gevallen niet snel wordt onderkend. Hierdoor wordt er vaak niet tijdig met een behandeling gestart. Indien de diagnose wťl wordt gesteld, is de eerste keuze van behandeling in het geval van neurogene TOS conservatief. Bij onvoldoende effect van de conservatieve behandeling, zeer ernstige klachten of een acute indicatie kan chirurgische interventie overwogen worden. In het geval van een arteriŽle of veneuze TOS is een chirurgische interventie eerder geÔndiceerd, vanwege de kans op acute verslechtering door respectievelijk arteriŽle embolieŽn of veneuze thrombus vorming. De chirurgisch behandeling van neurogene en veneuze TOS is niet onomstreden vanwege tegenstrijdige resultaten in de beschikbare literatuur. Deze onduidelijkheid vormde de aanleiding voor ons onderzoek naar de uitkomsten van operatieve behandeling van TOS in onze patiŽntenpopulatie.

In het bestudeerde cohort van 50 opeenvolgende patiŽnten die een 1e ribresectie hebben ondergaan vanwege TOS, werd een significante daling gezien van het gemiddelde niveau van de klachten, was er een significante verbetering in het dagelijks functioneren na de operatie en waren patiŽnten over het algemeen tevreden de operatie te hebben ondergaan. Het recidiefpercentage van TOS na chirurgische interventie in deze studie betrof 36%, maar over het algemeen was er ook bij patiŽnten met een recidief een daling van het niveau van de klachten. Chirurgische behandeling van TOS blijft derhalve een goede optie als conservatieve therapie onvoldoende effectief is gebleken.


Meer info