Hyperaldosteronisme een onderschatte oorzaak van ernstige niet behandelbare hypertensie


Drs. M. Arntz

Voorzitter(s): dr. D.M. Scharn, vaatchirurg, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem & dr. K.H.A. Kaasjager, internist-nefroloog, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

9:40 - 10:00u in Atrium zaal

Primaire Hyperaldosterisme (PHA) Primaire Hyperaldosterisme (Ziekte van Conn) wordt veroorzaakt door het te veel aanmaken van aldosteron. Aldosteron is een hormoon dat gemaakt wordt in de bijnieren en is een onderdeel van het Renine-Angiotensine-Aldosteronsysteem dat de bloeddruk regelt. Door het te veel aan aldosteron hebben patiŽnten onder andere last van een hoge bloeddruk en een laag kalium. De hoge bloeddruk veroorzaakt door deze aandoening kan moeilijk onder controle gekregen worden met medicatie.

PHA kan worden bevestigd m.b.v. een zoutbelasting test. Er zijn twee oorzaken voor PHA bekend: adenoom van de bijnier of hyperplasie van de bijnier. Beiden zijn goed te diagnosticeren met een CT onderzoek met intraveneus contrast. Als curatieve behandeling van PHA is chirurgie beschikbaar als de bijnier afwijking unilateraal is. Echter in 33% van de gevallen blijkt de bijnier afwijking niet corresponderen met de zijdigheid van de aldosteron producerende bijnier. Om hier duidelijkheid te kunnen krijgen is het mogelijk om een veneuze bijnier sampling uit te voeren. Hierbij wordt het aldosteron niveau in de bijnier vene beiderzijds bepaald. Bij lateralisatie naar een zijde is dat de bijnier die voor adrenalectomie in aanmerking komt.

Het is van belang dit ziektebeeld te kennen en te herkennen, want veel patiŽnten met ernstige, onbehandelbare hypertensie hebben deze aandoening. Een aandoening, die relatief eenvoudig is te behandelen.


Meer info