No more toys for boys


Prof.dr. M.M. Rovers

Voorzitter(s): prof.dr. L.J. Schultze Kool, interventieradioloog, Radboudumc & prof.dr. M.M. Rovers, hoogleraar Evidence-Based Surgery, Radboudumc, Nijmegen

16:00 - 16:30u in Atrium zaal

De introductie van nieuwe operaties en/of technologische innovaties op de operatiekamer kent niet dezelfde systematiek als de introductie van nieuwe geneesmiddelen, die bestaat uit fase I-, II- en III-onderzoek. Daar is echter wel dringend behoefte aan, primair vanwege de verplichtingen die dokters hebben jegens hun patiënten, maar daarnaast ook vanwege de toenemende kosten in de zorg. Volgens een recent bericht van de Orde van Medisch specialisten bestaat voor de helft wat in ziekenhuizen gebeurt geen wetenschappelijk bewijs. Zij stellen daarom voor om alsnog op zoek te gaan naar dat bewijs, omdat het achterwege laten van niet effectieve zorg een enorme besparing kan betekenen. Naast het zoeken naar de evidence voor datgene dat nu in ziekenhuizen gebeurt wil de evidence-based surgery (EBS) ook al eerder een bijdrage leveren. Het is namelijk ook mogelijk om middels vroege health-technology studies al eerder een beeld te krijgen aan welke technologische of medische ontwikkeling behoefte is, en of een nieuwe technologie doelmatig kan worden.

Innovatie zal zich dus moeten bewijzen in onderzoek naar effectiviteit, doelmatigheid, veiligheid en kansen voor implementatie. Evidence-based chirurgisch onderzoek is daarbij het cruciale instrument om innovatie 'evidence based' te introduceren, om veiligheid en kosteneffectiviteit te toetsen en te vergelijken met gangbare technieken en standaarden. Gezien de rol die Nederland tot nu toe gespeeld heeft op dit terrein, is – ook in de toekomst – een plek bij de wereldtop zeker mogelijk, maar dan moet daar wel gezamenlijk verder in worden geďnvesteerd.

Tijdens de lezing zullen de kansen en uitdagingen van evidence-based chirurgisch onderzoek verder toegelicht worden.

 


Meer info